دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی
خبر افتتاح بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس، به عنوان اولین دفتر نمایندگی بنیاد ایران‌شناسی که در غیر از مرکز استان راه‌اندازی شده، در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری متعددی بازتاب داشت.

برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری که اخبار افتتاح بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس را پوشش داده‌اند، به شرح ذیل است:
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
۹۳/۰۹/۲۱