دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی
۰۳ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۱۵

هفت‌سین محلی نهاوند

نوروز 94

نمایی از تزئینات نوروزی شهر تاریخی نهاوند، سفره هفت‌سین با لباس‌های محلی

۹۴/۰۱/۰۳