دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی

اولین جلسه شورای مشورتی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس با حضور فرماندار شهرستان نهاوند به عنوان رئیس شورا، سرپرست شعبه استان کرمانشاه و اعضای شورا در سالن جلسات فرمانداری شهرستان نهاوند تشکیل شد.

فرماندار شهرستان نهاوند گفت: نهاوند به لحاظ فرهنگی و تاریخی در کشور حرف برای گفتن دارد و امیدوارم دفتر منطقه‌ای زاگرس بتواند با رونق بخشی به خود، نیروهای صاحب نظر و با سابقه را جذب کند.

امامعلی عبدالملکی افزود: باید برنامه کاری و تقویم بنیاد ایران شناسی در نهاوند تدوین شود تا پایان سال شاهد کارهای نیمه تمام و ناقص نباشیم.

وی ادامه داد: ضمن تشکر از حضرت آیت الله سیدمحمد خامنه‌ای رئیس بنیاد ایران‌شناسی، با تاسیس بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس شهرستان‌های ملایر، تویسرکان، بروجرد، دلفان و سلسه در بحث بنیاد ایران‌شناسی زیر مجموعه دفتر نهاوند محسوب می‌شود.

همچنین دکتر سید ضیاءالدین خرم‌شاهی رئیس شعبه ایران شناسی دفتر کرمانشاه و نماینده هیات امناء بنیاد ایران شناسی توضیحاتی در مورد وظایف بنیاد ایران شناسی گفته و در خصوص اجرای برنامه‌های بعدی راهکارهای لازم را ارائه نمود.

 مسئول دفتر منطقه‌ای زاگرس نیز گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در دفتر را عنوان نمود.

در پایان جلسه علی‌احسان رزاقی به عنوان نماینده تام الاختیار فرماندار در جلسات شورای مشورتی در غیاب فرماندار از سوی فرماندار معرفی شد.


۹۴/۰۱/۱۹