دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی

طی دستورالعملی از سوی معاونت اداری و مالی بنیاد ایران‌شناسی، منشور اخلاقی کارکنان بنیاد ایران‌شناسی اعلام و ابلاغ شد.

متن منشور اخلاقی کارکنان بنیاد ایران‌شناسی

۹۴/۰۵/۲۶