دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی

در جلسه کمیته عمران شهرستان نهاوند که به ریاست سیدرضا سلامتی معاون فرماندار شهرستان نهاوند به منظور بررسی طرح ساماندهی گورستان قدیمی نهاوند معروف به قبرآقا برگزار شد، اعضای دفتر منطقه‌ای زاگرس حضور داشته و به ارائه نظرات خود در خصوص لزوم نگاه ویژه به بخش‌های تاریخی هر شهر پرداخت.
در این جلسه مصوب شد که شهرداری نهاوند طرح را با مشورت بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس ادامه دهد.
لازم به ذکر است گورستان قدیمی شهر نهاوند مدفن شخصیت‌های مذهبی و تاریخی بسیاری است و وجود نگاره‌های منحصر به فرد در سنگ‌‌های قبور این گورستان بخش مهمی از باورهای منطقه را در خود دارد.

۹۵/۰۵/۰۵