دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی
۱۰ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۴۵

طرح اولیه باغ موزه قبرآقا

با همکاری شهرداری نهاوند و بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس، طرح اولیه باغ موزه قبرآقا با الهام از طرح فرش نهاوند و با در نظر داشتن نمادهای به کار رفته روی سنگ قبور، طراحی شد.

لازم به ذکر است در این طرح، قبور شاخص و سنگ‌های قبور دارای نماد‌های منحصر به فرد به شکل ویژه‌ای مشخص شده و شناسنامه و معرفی آنها نیز جهت نصب در محل از سوی دفتر منطقه‌ای زاگرس در حال تدوین است.


۹۵/۰۶/۱۰