دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی

بخشدار مرکزی نهاوند و اعضای بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس به همراه اهالی روستا و مردم شهرستان از قلعه تاریخی روستای باباقاسم شهرستان نهاوند بازدید کردند.

در این مراسم آیت صالحی، بخشدار مرکزی نهاوند در خصوص لزوم توجه به محوطه‌های تاریخی و تلاش جهت جذب گردشگر سخنرانی کرد.

همچنین اهالی روستا به ارائه توضیحاتی پیرامون سابقه قلعه پرداختند.

محمدرضا عطایی، مسئول بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس در خصوص نیازهای روستا و قلعه برای جذب گردشگر و چگونگی این شرایط به ارائه توضیحات پرداخت.

پیمان امرایی، پژوهشگر مقیم بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس نیز در خصوص سابقه تاریخی قلعه و نوع و نمادهای سفال‌های موجود در قلعه سخنرانی نمود.

لازم به ذکر است کمپین بازسازی قلعه تاریخی باباقاسم به همت جمعی از اهالی روستا و شهرستان تشکیل و در حال برنامه‌ریزی برای تبدیل این قلعه تاریخی به یکی از نقاط جذب گردشگر هستند.

۹۵/۰۵/۱۰