دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی


با توجه به استقبال پژوهشگران و محققان بزرگوار، دبیرخانه برگزاری همایش «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی» آخرین فرصت ارسال مقالات به مدت دو روز تمدید شد.

لازم به ذکر است آخرین فرصت ارسال مقالات 26 آبان ماه 1395 می‌باشد و این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.