دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی

جلسه شورای پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس با حضور اعضای شورای پژوهشی و نماینده فرماندار شهرستان نهاوند در محل دفتر منطقه‌ای زاگرس برگزار شد.
مسئول بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس ضمن خیرمقدم به اعضای شورای پژوهشی گفت: امروز لزوم کار پژوهشی با هدف معرفی و هویت‌بخشی به افراد جامعه برکسی پوشیده نیست، لذا دفتر منطقه‌ای زاگرس به پیروی از سیاست‌های کلی بنیاد ایران‌شناسی از روزهای آغازین فعالیت انجام امور پژوهشی، تجهیز کتابخانه، تدوین مقالات پژوهشی، شناسایی پژوهشگران و برقراری ارتباط با نهادهای پژوهشی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
محمدرضا عطایی افزود: خوشبختانه با حمایت‌هایی که مجموعه شهرستان به خصوص فرماندار شهرستان نهاوند از اقدامات پژوهش محور انجام می‌دهند، در سال جاری برنامه‌های بیشتری در حال تدوین و اجراست.
وی سپس گزارش اقدامات پژوهشی انجام شده از سوی دفتر منطقه‌ای زاگرس را ارائه کرد.
پژوهشگر مقیم دفتر منطقه‌ای زاگرس در خصوص نمادشناسی گورستان قبرآقا گفت: نمادهای به کار رفته در این گورستان، برگرفته از نمادهایی است که در هزاره‌های پیش از میلاد نیز در منطقه مورد استفاده قرار می‌گرفته و این نشان از تداوم یک سنت فکر در مردم منطقه است.
پیمان امرایی همچنین در خصوص پژوهش‌های انجام شده پیرامون خمره قدیمی به دست آمده از نهاوند که در موزه آبگینه نگه‌داری شده و بازگو کننده یک داستان اسطوره‌ای در منطقه است به ارائه گزارش پرداخت.
در این جلسه در خصوص نیازهای پژوهشی و برنامه‌های پژوهشی بحث و گفتگو انجام شد.
همچنین اعضای شورای پژوهشی به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص برنامه‌های دفتر منطقه‌ای زاگرس پرداختند
۹۵/۰۶/۲۳