دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی

گزیده‌ای از آئین‌نامه شعبه‌های بنیاد ایران‌شناسی به شرح ذیل است:

فعالیت شعبه‌های بنیاد ایران‌شناسی به استناد ماده 3 اساسنامه و در اجرای مصوبه4 2/5/ 77شورای گسترش آموزش عالی صورت می‌گیرد.

اهداف و سیاست‌های فعالیت شعبه‌های استانی بنیاد همان اهداف و سیاست‌های بنیاد ایران‌شناسی است که در سطح منطقه و استان پیگیری می‌شود.

در اجرای مصوبه شورای گسترش آموزش عالی و نظر به اهمیت و گستردگی اطلاعات مربوط به هر یک از مناطق ایران و همچنین وجود زمینه‌های متعدد مطالعاتی تحقیقاتی درخصوص مسائل تمدنی و فرهنگی این مناطق و با توجه به علاقه و عنایتی که مسئولان و علاقه‌مندان و فرهیختگان هر منطقه نسبت به شناختن و شناساندن مفاخر دینی، علمی، ادبی و هنری، تاریخ،  فرهنگ و هنر زاد وبوم خویش دارند و به منظور هماهنگ ساختن مطالعات ایران‌شناسی در هر یک از استان‌ها یا مناطق ایران، هیات امنای بنیاد ایران‌شناسی مطابق آیین‌نامه‌ای تاسیس شعبه‌های بنیاد ایران‌شناسی را تصویب نموده است.


 اهداف شعبه‌ها:

الف) ایجاد محیط مناسب برای مطالعه و بهره‌گیری فرهیختگان، دانش‌پژوهان و دانشجویان علاقه‌مند به امور فرهنگی و تمدنی استان یا منطقه؛

ب) سازماندهی و هماهنگ کردن پژوهش‌های مربوط به استان یا منطقه؛

ج) بالا بردن سطح آگاهی گروه‌های اجتماعی و فرهنگی مردم استان یا منطقه از پیشینه تاریخی تمدن و فرهنگ ایران و دستاوردهای فرهنگی و تقویت حس میهن‌دوستی و آرمان‌خواهی آنها و تحکیم ارکان هویت ملی و مقاومت در برابر جلوه‌های گوناگونه پنهان و آشکار و تهاجم فرهنگی بیگانه؛


وظایف شعبه‌ها:

1- تعیین اولویت‌های مطالعه و تحقیق در زمینه تاریخ، تمدن، فرهنگ، آداب و رسوم، هنر، گویش و پوشش مردم استان یا منطقه و نیز تهیه فهرستی از عناوین مهم پژوهشی که ممکن است موضوع رساله‌های دوره‌های کارشناسی و بالاتر در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشور قرار گیرد.

2- تمهید مقدمات و تدارک وسایل و امکانات و تدوین برنامه‌های لازم پژوهشی در سطوح مختلف به منظور اجرای اهداف مذکور در آیین‌نامه.

3- تهیه فهرستی از مطالعات انجام یافته در زمینه‌های مختلف مربوط به استان یا منطقه.

4- گردآوری مشخصات، تحقیقات، تالیفات و آثار نخبگان و فرهیختگان و تدوین زندگی‌نامه نام‌آوران دین، علم، ادب و اخلاق استان و همکاران با مسئولان امر جهت شناساندن آنها به مردم به خصوص جوانان.

5- انجام برنامه‌های تحقیقاتی که به تصویب شورای پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی می‌رسد.

6- انجام سایر برنامه‌های تحقیقاتی که به تصویب شورای پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی می‌رسد.

تبصره – در اجرای مصوبه 408 مورخ 24/5/78 شورای گسترش آموزش عالی در صورتی‌که هر یک از شعبه‌ها بخواهد برنامه آموزشی و یا تحقیقاتی خاص داشته باشند (به‌جز برنامه‌های تحقیقاتی که به تصویب شورای پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی می‌رسد) لازم است با پیشنهاد بنیاد و تصویب هیات امنای آن شورای گسترش آموزش عالی مجوز لازم را بگیرد.


رئیس شعبه بالاترین مقام اداری و اجرایی شعبه و مسئول حسن اجرای امور و  وظایف آن است و بر کلیه واحدهای اجرایی و گروه‌های پژوهشی شعبه نظارت دارد و رئیس و اعضای گروه‌های پژوهشی شعبه تعیین می‌کند.


منابع مالی هر شعبه عبارتند از:

1- اعتبارات محلی که با نظر مسئولان منطقه تعیین می‌گردد و اختصاص می‌یابد.

2- کلیه اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی که به صورت کمک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به شعبه اختصاص می‌یابد و پرداخت می‌شود.

3- اعتبارات پژوهشی که در اختیار شعبه قرار می‌گیرد.

4- کمک‌های نقدی و غیرنقدی بنیاد ایران‌شناسی.